Description

กรีน มี ออร์แกนิค ฟาร์ม (Green Me Organic Farm) 888 หมู่7 ถนน นิคมสร้างตนเองลำตะคลอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง  ต้องการสร้างแหล่งอาหารที่ดี มีคุณภาพ ไม่ใช้สารพิษใดๆทั้งสิ้น ทางฟาร์มจึงเริ่มปลูกพืชผัก ผลไม้ เห็ด ที่หลากหลายมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ farm tour ในแบบ Green Me หรืออยากจะมาพักผ่อน ลองใช้ชีวิตแบบฟาร์มๆไปกับ Green Me farm Stay และถ้าอยากชิมผลผลิตจากฟาร์ม ทางฟาร์มมีเมนูอาหาร และ สินค้าแปรรูปเพื่อสุขภาพ จำหน่ายที่ Green Me Cafe

Opening Hours
Open

วันจันทร์
Closed Closed
วันอังคาร
9:00 น. 18:00 น.
วันพุธ
9:00 น. 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
9:00 น. 18:00 น.
วันศุกร์
9:00 น. 18:00 น.
วันเสาร์
9:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
9:00 น. 18:00 น.