Description

กังหันลมลำตะคองหรือบางคนอาจจะเรียกว่า “ทุ่งกันหันลมบนเขายายเที่ยง” ตั้งอยู่บนเขาบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา ทำหน้าที่ สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขา แล้วปล่อยน้ำลงมาเพื่อผลิตไฟฟ้า ถือว่า เป็นกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดใน ระเทศไทยที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึงปีละหลายล้านหน่วย ตั้งเรียงรายกันอยู่ยังมีภูมิทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานดูวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ บริเวณใกล้เคียงจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพสวยๆ ของเขื่อนลำตะคอง และภูเขาที่ไล่เรียงลดหลั่นกันสวยงาม

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 18:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 18:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 18:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 18:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 18:00 น.