Description

น้ำตกมวกเหล็ก  เป็นน้ำตกที่ไม่สูง สวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ถึง 375 ไร่ ต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้ เกิดจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก เกิดเป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดเล็กดูสวยงาม มีความสูงประมาณ 5 เมตร นอกจากนี้ยังมีสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพันธุ์ไม้ ที่หายากใกล้สูญพันธุ์เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา เข้ามาชม ความเป็นธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง และ มีลำธารเหมาะสำหรับพักผ่อนกับครอบครัว ใครที่มาเที่ยวน้ำตกแล้วก็ต้องมาชมสวนรุกขชาติกันด้วยนะคะ

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 17:30 น.
วันอังคาร
8:00 น. 17:30 น.
วันพุธ
8:00 น. 17:30 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 17:30 น.
วันศุกร์
8:00 น. 17:30 น.
วันเสาร์
8:00 น. 17:30 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 17:30 น.