Description

น้ำตกห้วยใหญ่   อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ในท้องที่ อำเภอวังน้ำเขียว โดย อบต. ไทยสามัคคี ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทางเดินเข้าน้ำตกห้วยใหญ่เป็นทางลาดเล็กน้อย เข้าไปประมาณ 20 เมตร ก็จะพบธารน้ำตกขนาดเล็ก ไหลผ่านก้อนหินใหญ่สองก้อน น้ำตกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ สวยงามมาก สูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 30 เมตร ลักษณะของน้ำตกมีทั้งหมด 5 ชั้นซึ่งเชื่อมต่อกับ น้ำตกสวนห้อมของตำบลวังน้ำเขียว ซึ่งน้ำตกห้วยใหญ่จะมีน้ำมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม สายเดินป่าชมธรรมชาติ ไม่มาไม่ได้แล้ว

Gallery

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:30 น. 16:30 น.
วันอังคาร
8:30 น. 16:30 น.
วันพุธ
8:30 น. 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
8:30 น. 16:30 น.
วันศุกร์
8:30 น. 16:30 น.
วันเสาร์
8:30 น. 16:30 น.
วันอาทิตย์
8:30 น. 16:30 น.