Description

บ้านเดือนธารา รีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้ เทือกเขาสูงชันเบื้องหน้า ประกอบกับ ทะเลหมอกยามเช้า และ สายลมหนาวพัดพาไอเย็นมากระทบกายท่ามกลางความงดงามบนเขาแผงม้า ทำให้ผู้เข้าพัก รู้สึกผ่อนคลายได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้ว ภายในนี้รีสอร์ทยังมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงห้องประชุมสัมมนาขนาดกลางที่รองรับได้ 80 ท่าน ห้องพักของรีสอร์ทแห่งนี้ จะแบ่งออกเป็น

– บ้านแสงเดือนแสงดาว จะมีลักษณะเป็น บ้านพักสองชั้นพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือ กลุ่มเพื่อน 7-8 ท่าน

– บ้านต้นเดือน บ้านพักขนาดสองชั้น รองรับผู้เข้าพักได้ชั้นละ 2 ท่าน เสริมได้อย่างละ 1-2 ท่าน

– บ้านปลายเดือน ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว มีระเบียงส่วนตัวหน้าบ้านพัก สำหรับพัก 2 ท่าน เสริมได้ 1-2 ท่าน

– บ้านเอื้อมเดือนเอื้อมดาว ลักษณะเป็นบ้านแฝดสองหลังตกแต่งสไตล์ Modern มีระเบียงเชื่อมกันหน้าบ้านพัก เหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน สามารถเลือกพักได้บ้านละ 2 ท่าน เสริมได้บ้านละ 1-3 ท่าน

– บ้านเดือนอ้ายเดือนยี่ ลักษณะเป็นบ้านแฝดสไตล์ไทย เพิ่มความพิเศษตรงที่ระเบียงแต่ละหลังจะแยกออกจากกันเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพัก รองรับผู้เข้าพักได้หลังละ 2 ท่าน และ เสริมได้อย่างละ 1 ท่าน

– บ้านส่องเดือน บ้านส่องดาว บ้านนับเดือน บ้านนับดาว ลักษณะเป็นบ้านพักตกแต่งสไตล์ Modern ตั้งอยู่ที่เดียวกัน 4 หลัง มีระเบียงสำหรับนั่งพักผ่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือ คู่รักที่จะมาใช้เวลาพิเศษร่วมกัน รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน เสริมได้ 1-2 ท่าน

– บ้านกลางเดือน ลักษณะเป็นบ้านพักขนาดสองชั้นหลังเล็ก มีระเบียงหน้าบ้านแต่ละหลัง เหมาะสำหรับคู่รักในวันที่แสนโรแมนติค ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว รองรับผู้เข้าพักได้ห้องละ 2 ท่าน

 

Opening Hours
Open

วันจันทร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอังคาร
0:00 น. 24:00 น.
วันพุธ
0:00 น. 24:00 น.
วันพฤหัสบดี
0:00 น. 24:00 น.
วันศุกร์
0:00 น. 24:00 น.
วันเสาร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอาทิตย์
0:00 น. 24:00 น.