Description

บ้านไร่ภูแผงม้า เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยบ้านพักหลายสไตล์ และพื้นที่ลานหญ้าสำหรับกางเต้นท์ มีอากาศเย็นสบายตลอดปี

บ้านไร่ภูแผงม้าแบ่งออกเป็นหลังๆดังนี้

– บ้านภูแผงม้า (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ รองรับผู้เข้าพักได้ 3 ท่าน

– บ้านสุภรักษ์ (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ รองรับผู้เข้าพักได้ 10 ท่าน

– บ้านกมลเดชสิริ, บ้านธนัชพร (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 2 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 3 ท่าน

– บ้านกมลฉัตร (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 2 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 3 ท่าน

– บ้านกวินธิดา (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 2 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 4 ท่าน

– บ้านเกวลิน (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 1 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน

– บ้านเก็บตะวัน (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 2 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 3 ท่าน

– บ้านชมตะวัน (พร้อมอาหารเช้า)
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ รองรับผู้เข้าพักได้ 8 ท่าน

– บ้านชมดาว
ประกอบด้วย 3 เตียงนอน รองรับผู้เข้าพักได้ 5 ท่าน

Opening Hours
Open

วันจันทร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอังคาร
0:00 น. 24:00 น.
วันพุธ
0:00 น. 24:00 น.
วันพฤหัสบดี
0:00 น. 24:00 น.
วันศุกร์
0:00 น. 24:00 น.
วันเสาร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอาทิตย์
0:00 น. 24:00 น.