Description

จุดเริ่มต้นของวังน้ำเขียวฟาร์ม คือความห่วงใยต่อสุขภาพของครอบครัวและคนที่คุณรัก ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 คุณวีระ ภัทรอานันท์ ได้ซื้อที่ดินเป็นจำนวนกว่า 40 ไร่ ที่อำเภอวังน้ำเขียว คุณวีระจึงได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติ ของเห็ดเพาะที่นี่ และพบว่ามีเนื้อและรสชาติที่ต่างจากเห็ดเพาะที่อื่นๆ อาจเป็นเพราะอุณหภูมิและสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงจุดประกายให้คุณวีระได้เริ่มสร้างโรงเพาะเห็ดระบบเปิดและระบบปิด ทดลองเพาะเห็ดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เน้นการเพาะพันธุ์ชนิดของเห็ดที่มีสรรพคุณทางยาสูง ไม่ว่าจะเป็น เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ และเห็ดถั่งเช่า ยิ่งไปกว่านั้นในระยะเวลาต่อมา ได้มีการ ขยายการเพาะเห็ดเพื่อบริโภค เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดนางรมดอย เห็ดนางนวล และเห็ดภูฐาน

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ไม่ควรพลาด มีกิจกรรมให้ความรู้ที่หลากหลายพร้อมให้ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาศึกษา ดูงาน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย วิทยากรคอยต้อนรับและให้การบรรยาย พร้อมให้ความรู้ในกระบวนการเพาะเห็ดและแปลงปลูกผัก รวมไปถึง

มีกิจกรรมหลากหลายให้ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยน โดยมีวิทยากรคอยต้อนรับและให้การบรรยาย พร้อมให้ความรู้ในกระบวนการเพาะเห็ดและแปลงปลูกผัก อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและแปลงปลูกผักอินทรีย์ ให้ได้เลือกซื้อเลือกชม ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

 

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 17:00 น.