Description

วัดบุไผ่ Wat Bu Phai (วัดบ้านไร่ 2) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ที่วัดแห่งนี้ได้ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อให้ประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง  รวมถึงนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

Opening Hours
Open

วันจันทร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
6:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. 17:00 น.