Description

วัดป่าสาลวัน เป็นวัดที่เก็บพระอัฐิธาตุ ของอาจารย์เสา อาจารย์มั่น และอาจารย์ทิม รวมทั้งอัฐิของอาจารย์สิงห์ ตั้งอยู่ในตัวเมือง หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา วัดป่ามีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์หนองแก้ช้าง ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ที่ดินการรถไฟ ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ที่ดินการรถไฟ ทิศใต้ จดที่มีการครอบครองหนองแก้ช้าง วัดแห่งนี้ มีเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา มีกุฏิ 84 หลัง มีศาลาการเปรียญ วิหาร อุโบสถ สำนักงานสงฆ์ พระตำหนัก โรงครัว โรงไฟ ห้องเก็บพัสดุ

Opening Hours
Open

วันจันทร์
4:00 น. 20:00 น.
วันอังคาร
4:00 น. 20:00 น.
วันพุธ
4:00 น. 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
4:00 น. 20:00 น.
วันศุกร์
4:00 น. 20:00 น.
วันเสาร์
4:00 น. 20:00 น.
วันอาทิตย์
4:00 น. 20:00 น.