Description

วัดป่าเชตวัน (Watpa Chetawan) เป็นวัดป่าที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านซับศิลาทอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บรรยากาศของวัดป่าแก่งนี้จะโอบล้อมด้วยธรรมชาติเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ให้ความรู้สึกสงบ ร่มรื่น และร่มเย็นมากๆ เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

Opening Hours
Open

วันจันทร์
6:00 น. 20:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. 20:00 น.
วันพุธ
6:00 น. 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. 20:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. 20:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. 20:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. 20:00 น.