Description

วัดเขาวันชัยนวรัตน์  Wat Khao Wan Chainawarat เยี่ยมชมความงดงามของอุโบสถหินทรายลายไม้ สวยงามอลังการ
ที่สร้างขึ้นอยู่บนยอดเนินเขาเตี้ยๆ บรรยากาศสงบเงียบ ปราสาทหินทรายที่มีความโดดเด่น รูปทรงสวยแปลกตา ออกแบบและสร้างให้เป็นอาคาร 3 ชั้น
ภายในมีรูปแกะสลักของหลวงปู่ชา และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายนอกร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 17:00 น.