Description

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  Wat Thep Phithak Punnaram หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดพระขาว ตั้งอยู่ที่เขาเสียดอ้า บ้านกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียกกันว่า วัดพระขาว เพราะที่แห่งนี้มีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่

สำหรับพระพุทธรูปที่ตั้งเด่นสง่าอยู่นั้น เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่ง ปางประทานพร ชื่อว่า พระพุทธสกลสีมามงคล หรือ หลวงพ่อขาว  ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร ซึ่งเราสามารถมองเห็นหลวงพ่อขาวตั้งสง่าอยู่บนเขาได้จากไกลๆ เลยทีเดียว

อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธา ตั้งใจจะมากราบสักการะ จะต้องขึ้นบันไดทั้งหมด 1,250 ขั้นด้วยกัน โดยนับรวมทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งจำนวนขั้นบันไดสร้างตามพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่มี 1,250 รูป จึงจะขึ้นไปถึงองค์หลวงพ่อที่เราเห็นได้ตั้งแต่ไกลๆ

Opening Hours
Open

วันจันทร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
6:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. 17:00 น.