Description

วัดเทวรูปทรงธรรม  Wat Thewarup Song Tham นับว่าเป็นอีกวัดที่มีบรรยายกาศร่มรื่น ด้วยว่ามีต้นไม้เขียวขจี และมีภูเขาล้อมรอบ โดยจุดเด่นของวัดนี้ก็คือจะมี “ก้อนหินสีทองตั้งอยู่บนเขา” โดยมีคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนในประเทศพม่า เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือเป็นก้อนหินที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผา เหมือนจะตกแต่ไม่ตก ดูเด่นเป็นสง่าแวดล้อมด้วยทิวเขาตามธรรมชาติที่งดงาม

ที่จุดสูงสุดบริเวณชะง่อนหินเป็นที่ตั้งพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เด่นตระหง่าน ให้ประชาชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาสักการะขอพรซึ่งมักจะได้ผลสมประสงค์ จากด้านบนจะมองเห็นพระอุโบสถด้านล่างโอบล้อมด้วยทิวเขาใหญ่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า ด้านซ้ายเป็นอำเภอวังน้ำเขียว มีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง

Opening Hours
Open

วันจันทร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
6:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. 17:00 น.