Description

วัดแสงธรรม Watsangtham ตั้งอยู่ใน อำเภอวังน้ำเขียว ที่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์โสภา สมโณเและเหล่าศิษยานุศิษย์  เพื่อรำลึกถึงองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล  หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  โดยรูปทรงของพระมหาเจดีย์เป็นรูปดอกบัว

ภายในบริเวณวัดมีบรรยากาศของสวนที่สวยงามและร่มรื่น  และภายในยังมีสถานที่ให้ผู้ที่ต้องการถือศีล (อุบาสก อุบาสิกา) พักอาศัย  สามารถติดต่อขอฟังธรรมได้อีกด้วย

Opening Hours
Open

วันจันทร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอังคาร
0:00 น. 24:00 น.
วันพุธ
0:00 น. 24:00 น.
วันพฤหัสบดี
0:00 น. 24:00 น.
วันศุกร์
0:00 น. 24:00 น.
วันเสาร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอาทิตย์
0:00 น. 24:00 น.