Description

“Village Farm & Winery” ฟาร์มที่ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็ก ๆ บรรยากาศค่อนข้างดีโดยเฉพาะหน้าหนาว ที่นี่เขามีกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงบ่มไวน์ ที่ช่วยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการของการผลิตไวน์แต่ละชนิด อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่อฃดื่มหลากหลายไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 20:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 20:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 20:00 น.