Description

สวนสัตว์นครราชสีมา (KORAT ZOO)  ซาฟารีอีสาน ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 545 ไร่ มีการแสดงสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมตามหลักภูมิศาสตร์ การนำสัตว์จากแอฟริกามาจัดแสดงได้แก่ “The Big Five” 5สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ได้แก่สิงโต เสือดาว-เสือดำ ช้างแอฟริกา แรดขาว ควายป่าแอฟริกา นอกจากนั้นยังมียีราฟ ม้าลาย กลุ่มแอนติโลป ครอบครัวลิงซิมแปนซีใหญ่ที่สุด การแสดงแมวน้ำ มหาวิทยาลัยแมวน้ำแห่งแรกในประเทศไทย อาคารสัตว์หากินกลางคืน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และอีกมามายเลยจ้า

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 17:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 17:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 17:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 17:00 น.