Description

หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  สีทองเหลืองอร่าม อยู่ท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติอันงดงาม โดยมีความสูงถึง 111 เมตร  สร้างขึ้นเพื่อความเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็น สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การกีฬา การดนตรี ศิลปวัฒนธรรมอันดี พุทธศาสนา และสาธารณสุข บริเวณโดยรอบมีการจัดสวนตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้กราบไหว้ สักการะบูชา และได้ชมความงดงามทั้งศิลปะทางพุทธศาสนา ท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งให้บางช่วงยังมีการจัดสวยดอกไม้นานาชนิดที่มีสีสันสวยงามให้เหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปได้มาเก็บภาพกันอีกด้วย

Opening Hours
Open

วันจันทร์
7:00 น. 18:00 น.
วันอังคาร
7:00 น. 18:00 น.
วันพุธ
7:00 น. 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
7:00 น. 18:00 น.
วันศุกร์
7:00 น. 18:00 น.
วันเสาร์
7:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
7:00 น. 18:00 น.