Description

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ที่ตั้ง 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง เทศบาลนครนครราชสีมาหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เป็น 1 ใน 5 แห่งหอดูดาวสำหรับประชาชน แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา และค้นคว้าวิจัยระดับพื้นฐาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค

Opening Hours
Open

วันจันทร์
Closed Closed
วันอังคาร
9:00 น. 16:00 น.
วันพุธ
9:00 น. 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
9:00 น. 16:00 น.
วันศุกร์
9:00 น. 16:00 น.
วันเสาร์
9:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
9:00 น. 16:00 น.