Description

อำเภอวังน้ำเขียว Amphoe Wang Nam Khiao    เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา รู้จักกันอย่างดีในฐานะเป็นสถานที่ที่มีโอโซนติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก จนได้รับฉายาว่า สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน

อำเภอวังน้ำเขียวตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

-ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอครบุรี
-ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาดีและอำเภอประจันตคาม (จังหวัดปราจีนบุรี)
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากช่อง

คำขวัญอ.วังน้ำเขียว: วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย
ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก

นอกจากจะมีโอโซนที่ติดอับดับ1ใน7ของโลกแล้วนั้น วังน้ำเขียวยังมีสถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ร้านอาหารต่างๆอีกมากมายให้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันได้อีกด้วย