Description

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่มีพื้นที่ปกคลุม 2,215.42 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในอุทยานประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นสอง ป่าดงดิบชื้น ครอบคลุมในเขตพื้นที่ 11 อำเภอ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี, อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก, และอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถือเป็น เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน”

Opening Hours
Open

วันจันทร์
6:00 น. 18:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. 18:00 น.
วันพุธ
6:00 น. 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. 18:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. 18:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. 18:00 น.