Description

อุโมงค์ต้นไม้ มทส. เป็นสถานที่ถ่ายรูปจากผู้คนทั่วทุกสารทิศ แวะมาเก็บภาพความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย Pre wedding ถ่ายรูปชุดครุย หรือถ่ายภาพเล่น ๆ ซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากมาไม่ขาดสายในแต่ละวัน อุโมงค์ต้นไม้ มทส. ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอุโมงค์ต้นจามจุรี ที่ปลูกโดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประมาณ 20 ปี ที่แล้วทำให้ปัจจุบันนี้ต้นจามจุรี ณ ที่แห่งนี้ก็ได้เติบโตและเป็นร่มเงาให้แก่ถนนภายใน มทส. และเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยงามทอดยาวกว่า 500 เมตร เลยทีเดียว

 

Opening Hours
Open

วันจันทร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอังคาร
0:00 น. 24:00 น.
วันพุธ
0:00 น. 24:00 น.
วันพฤหัสบดี
0:00 น. 24:00 น.
วันศุกร์
0:00 น. 24:00 น.
วันเสาร์
0:00 น. 24:00 น.
วันอาทิตย์
0:00 น. 24:00 น.