Description

เขาใหญ่ สราญรมย์ รีสอร์ท เป็นที่พักที่มีชื่อเดิมว่า ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท Angel Garden Resort ซึ่งได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และใช้ชื่อใหม่ว่า เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ บนถนนผ่านศึก-กุดคล้า ถนนสายที่แยกออกไปจากถนนธนะรัชต์ มุ่งสู่ ต.พญาเย็น สามารถเดินทางเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางจากมวกเหล็ก เลี้ยวเข้าตรงบริเวณ ร้านแดลี่โฮม และ จากถนนธนะรัชต์ แยกขวา มุ่งสู่มวกเหล็ก รีสอร์ทแห่งนี้เป็น สถานที่ตากอากาศท่ามกลางสวนธรรมชาติ ในบรรยากาศส่วนตัว ห้องพักและบ้านพักหลากหลายสไตล์ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้สวนและโอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ อุดมไปด้วยธรรมชาติจากพันธ์ไม้ ด้วยความริเริ่มของครอบครัวเล็กๆ จนพัฒนาเป็นสถานที่ๆ พิเศษสําหรับทุกท่านที่เเวะเวียนเข้ามาสัมผัสกับความอบอุ่น ความสดชื่นจากธรรมชาติ