Description

เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา – Rueankorat Chalermwattana ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน เยื้องอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี บนพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงหนังเฉลิมวัฒนา สำหรับตัวเรือนโคราชเดิม จัดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นเรือนโคราช ของพ่อคง ได้จำลองมาอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมสะดวกขึ้นและเห็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมเก่าและใหม่อย่างลงตัว นอกจากต้องการให้เป็นที่พักผ่อนแก่ผู้ที่มา สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ว ได้สัมผัสกับ อาหารพื้นเมือง รวมทั้งต้นไม้ซึ่งให้ความร่มรื่นและเป็นปอดของเมืองด้วยจ้า

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:30 น. 17:00 น.
วันอังคาร
8:30 น. 17:00 น.
วันพุธ
8:30 น. 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:30 น. 17:00 น.
วันศุกร์
8:30 น. 17:00 น.
วันเสาร์
8:30 น. 17:00 น.
วันอาทิตย์
8:30 น. 17:00 น.