Description

ไร่องุ่นภูชิดฟ้า  ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ไร่ที่ปลูกและจำหน่ายองุ่นสดไร้เมล็ด หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์คุณภาพ  ที่ให้ความสำคัญในการเน้นเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และธรรมชาติ ยังเป็นไร่องุ่นมาตรฐาน GAP-กรมวิชาการเกษตร & OTOP 5 ดาว อีกด้วย ไร่ภูชิดฟ้า ยังมีร้านขายของฝากที่อยู่ตรงด้านหน้าของไร่ ในร้านมีทั้งองุ่นสดที่ตัดจากต้น วันต่อวัน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ทั้งน้ำองุ่นแท้ๆ 100 %  แยมองุ่น องุ่นอบแห้ง ที่อร่อยและสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้จ้า

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 19:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 19:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 19:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 19:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 19:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 19:00 น.